ZAHLÉDNOUT:

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se účastníte naší "Služby" a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání ("Podmínky", "Podmínky"), včetně jakýchkoli dalších podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání. Přístupem nebo používáním jakékoli části stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani používat služby. Pokud jsou tyto Podmínky použití považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky použití.

Na všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, se také vztahují podmínky služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat, zda na této stránce nedošlo ke změnám. Vaše další používání nebo přístup k webovým stránkám po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby.

ČÁST 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito Podmínkami používání prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a že jste nám dali souhlas s tím, abychom vašim nezletilým závislým osobám umožnili používat tyto stránky.

Při používání služby nesmíte používat naše produkty k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům ani porušovat zákony vaší jurisdikce (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.

ODDÍL 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli, z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Jste srozuměni s tím, že váš obsah (s výjimkou informací o kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je Služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu od nás.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a jinak neovlivní ani neomezí tyto podmínky.

ODDÍL 3 – PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Neneseme odpovědnost za to, že informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informační účely a nemělo by se na něj spoléhat jako na jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat některé historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

ČÁST 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

ODDÍL 5 - ZBOŽÍ A SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami vrácení peněz.

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakéhokoli produktu nebo služby, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění podle našeho výhradního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit výrobu jakéhokoli produktu. Jakákoli nabídka produktů nebo služeb učiněná na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit naši databázi zákazníků nebo zvážit vytvoření druhé stránky, která bude považována za efektivnější. Toto rozhodnutí může být výsledkem technologického vývoje nebo specifických potřeb naší společnosti. Rádi bychom zdůraznili, že nemáme žádnou povinnost poskytnout náhradu za tento typ akce, pokud služba prodaná zákazníkovi zůstane funkční. Kromě toho je důležité si uvědomit, že nemáme žádnou povinnost poskytnout zákazníkům náhradní šablonu připojenou k novému webu. S cílem spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování však můžeme v budoucnu uvažovat o tom, že kupujícím první verze nabídneme bezplatný náhradní model. Zavázali jsme se udržovat kvalitu našich služeb a zároveň zkoumat příležitosti k neustálému zlepšování, abychom lépe uspokojili potřeby našich zákazníků.

1. Úvod au QR-Code

Vítejte a děkujeme, že používáte naši bezpečnostní řadu FolioPet, která je sama o sobě spojena s jedinečným QR kódem. Tyto podmínky upravují používání tohoto QR kódu a definují práva a povinnosti mezi společností FolioPet a uživatelem QR kódu.

2. Použití QR kódu

2.1 Poskytnutý QR kód je jedinečný a spojený s konkrétním zákazníkem.

2.2 Zákazník je výhradně odpovědný za důvěrnost a bezpečnost QR kódu. Společnost FolioPet nenese odpovědnost za jakékoli neoprávněné použití QR kódu.

3. Úprava QR kódu

3.1 QR kód může zákazník kdykoli změnit.

3.2 Společnost FolioPet si vyhrazuje právo změnit QR kód za výjimečných okolností, jako jsou technické problémy nebo právní požadavky.

3.3 Výslovně si vyhrazujeme právo provádět změny barvy zboží za účelem prodloužení jeho životnosti nebo obecného použití, pokud to považujeme za možné a prospěšné.

4. Vrácení peněz

4.1 V souladu s článkem L-221-28 spotřebitelského kodexu nebudou po vygenerování jedinečného QR kódu vráceny žádné peníze (s výjimkou případu nedodržení předpisů). Je třeba poznamenat, že QR kód bude vygenerován do 24 hodin od ověření objednávky zákazníkem.

4.2 Žádosti o vrácení peněz v případě nedodržení musí být admin@foliopet.com podány do 14 dnů od obdržení produktu.

5. Odpovědnosti

5.1 Společnost FolioPet nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo neoprávněné použití QR kódu po jeho vygenerování.

5.2 Společnost FolioPet nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo nehmotné škody vyplývající z použití QR kódu.

6. Změny obchodních podmínek

6.1 Společnost FolioPet si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Uživatelé budou o změnách informováni e-mailem.

6.2 Pokračování v používání QR kódu po těchto změnách představuje souhlas s revidovanými podmínkami.

ODDÍL 6 – PŘESNOST FAKTURACE A INFORMACÍ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem, kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě změny nebo zrušení objednávky se vás můžeme pokusit upozornit kontaktováním e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení jejich platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení peněz.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.

Vaše používání volitelných nástrojů nabízených webem je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a musíte se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a souhlasíte s nimi.

V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou také podléhat těmto podmínkám použití.

ODDÍL 8 - ODKAZY NA TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy na třetí strany na tomto webu vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za kontrolu nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a neneseme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo újmy související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Před účastí na jakékoli transakci si pečlivě přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na příslušnou třetí stranu.

ODDÍL 9 – KOMENTÁŘE, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY UŽIVATELŮ

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (např. soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme: kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám přenesete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) uhradit kompenzaci za případné připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky použití.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jakýchkoli jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivý, nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani nebudou obsahovat žádné počítačové viry nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo uvádět v omyl, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za veškeré komentáře, které učiníte, a za jejich přesnost. Neneseme odpovědnost za žádné komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím Obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout zde: Zásady ochrany osobních údajů

ODDÍL 11 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Mohou nastat situace, kdy informace na našich stránkách nebo ve službě obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku).


Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo objasňovat jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné datum aktualizace nebo aktualizace uvedené ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být vykládáno tak, že všechny informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v těchto Podmínkách používání je zakázáno používat Stránky nebo jejich Obsah: (a) k jakémukoli nezákonnému účelu; (b) nabádat ostatní, aby prováděli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (

(c) porušovat jakékoli místní, federální nebo státní nařízení, pravidlo, zákon nebo vyhlášku; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnostního původu nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který nepříznivě ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) rozesílání spamu, phishingu, pharmingu, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapingu; (j) k jakémukoli obscénnímu nebo nemorálnímu účelu; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu přerušit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím Služby dodány, jsou (pokud to výslovně neuvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně jakýchkoli předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelnost, vhodnost pro určitý účel, trvanlivost, vlastnické právo a neporušení práv.

Společnost FolioPet, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztrátu dat, náklady na výměnu nebo jakékoli jiné podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů získaných pomocí služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakýchkoli produktů, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli škody nebo ztráty jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste na tuto možnost byli upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete hájit a chránit společnost FolioPet a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, agenty, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance.

neškodný vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODŠKODNĚNÍ


V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek používání, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky stran sjednaných před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.

Tyto Podmínky použití jsou účinné, pokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto podmínky používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto Podmínek používání, můžeme tuto smlouvu také kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení; a/nebo vám také můžeme zakázat přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdáváme.

Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, která jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo týkající se Služby, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby, přičemž nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakoukoli předchozí verzi Podmínek použití).

Jakákoli nejednoznačnost ve výkladu těchto Podmínek používání nebude vykládána proti straně, která je sepsala.


ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky používání a jakákoli samostatná smlouva, na základě které vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Francie.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK POUŽITÍ

Nejaktuálnější verzi Podmínek použití si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání našich webových stránek nebo služeb po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek použití představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Naše kontaktní údaje jsou následující:

admin@foliopet.com
Telefon: +33 06 51 13 87 02

Společnost: VILLARI Angelo, zapsaná v obchodním rejstříku Evry pod číslem: 97926727500019

bydliště: 150 Avenue René Morin, 91420, Morangis.