GLIMP:

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de Website of gebruik maken van de Diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige personen ten laste toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service.

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overdragen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de Dienst aan wie dan ook te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling kan worden overgedragen en (a) overdrachten via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld bij overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet anderszins beïnvloeden of beperken.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan historische informatie bevatten. De historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

AFDELING 5 - GOEDEREN EN DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons restitutiebeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar het verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Wij behouden ons het recht voor om onze klantendatabase op elk moment te wijzigen of om de oprichting van een tweede site te overwegen die efficiënter wordt geacht. Deze beslissing kan het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen of specifieke behoeften van ons bedrijf. We willen benadrukken dat we niet verplicht zijn om een terugbetaling te doen voor dit soort acties, zolang de dienst die aan de klant wordt verkocht operationeel blijft. Bovendien is het belangrijk op te merken dat we niet verplicht zijn om klanten een vervangende sjabloon te bieden die is gekoppeld aan de nieuwe site. Met het oog op klanttevredenheid en continue verbetering kunnen we echter overwegen om in de toekomst een gratis vervangend model aan te bieden aan kopers van de eerste versie. We zetten ons in om de kwaliteit van onze service te handhaven en tegelijkertijd mogelijkheden voor continue verbetering te onderzoeken om beter aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

1. Introductie au QR-Code

Welkom en bedankt voor het gebruik van ons FolioPet-beveiligingsassortiment, dat zelf is gekoppeld aan de unieke QR-code. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze QR-code en definiëren de rechten en verantwoordelijkheden tussen FolioPet en de gebruiker van de QR-code.

2. Gebruik van de QR-code

2.1 De verstrekte QR-code is uniek en gekoppeld aan een specifieke klant.

2.2 De klant is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de QR-code. FolioPet kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofd gebruik van de QR-code.

3. Wijziging van de QR-code

3.1 De QR-code kan op elk moment door de klant worden gewijzigd.

3.2 FolioPet behoudt zich het recht voor om de QR-code te wijzigen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals technische problemen of wettelijke vereisten.

3.3 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de kleur van het artikel met het oog op het verlengen van de levensduur of het algemene gebruik, indien dit mogelijk en voordelig wordt geacht.

4. Terugbetalingen

4.1 In overeenstemming met artikel L-221-28 van de consumentenwet vindt er geen restitutie plaats zodra de unieke QR-code is gegenereerd (behalve in geval van niet-naleving). Opgemerkt moet worden dat de QR-code binnen 24 uur na validatie van de bestelling door de klant wordt gegenereerd.

4.2 Verzoeken om terugbetaling in geval van niet-naleving moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product bij admin@foliopet.com worden ingediend.

5. Verantwoordelijkheden

5.1 FolioPet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van de QR-code nadat deze is gegenereerd.

5.2 FolioPet is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg- of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van de QR-code.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

6.1 FolioPet behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gebruikers worden via e-mail op de hoogte gebracht van wijzigingen.

6.2 Voortgezet gebruik van de QR-code na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoopinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en hun vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie, zie ons Restitutiebeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of controle hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van optionele tools van derden.

Uw gebruik van de optionele tools die door de Site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar eigen goeddunken, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links naar derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij in kwestie.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijv. inzendingen voor wedstrijden) of als u zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij, op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook alle opmerkingen die u naar ons verzendt. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk, illegaal, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen verplichting voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke gegevens via de Store is onderworpen aan ons Privacybeleid, dat u hier kunt bekijken: Privacybeleid

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het kan voorkomen dat informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).


We zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele update of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt vermeld, mag worden geïnterpreteerd als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) anderen te vragen illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (

(c) het schenden van lokale, federale of staatsvoorschriften, regels, wetten of verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die een negatieve invloed heeft op de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor het verzenden van spam, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Dienst op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk.

In geen geval zullen FolioPet, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Diensten of producten die zijn aangeschaft met behulp van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige schade of verlies van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om FolioPet en ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van de

vrijwaren van enige claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - VRIJWARING


In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht gescheiden te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven in alle opzichten van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien, naar eigen goeddunken, u, of wij vermoeden dat u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging; en/of we kunnen u ook de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door ons betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door de updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u onze website of dienst blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn als volgt:

admin@foliopet.com
Telefoon: +33 06 51 13 87 02

Bedrijf: VILLARI Angelo, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Evry onder het nummer: 97926727500019

gedomicilieerd te: 150 Avenue René Morin, 91420, Morangis.