Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób FolioPet gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, korzystasz z naszych usług lub dokonujesz zakupu na foliopet.shop lub w inny sposób komunikujesz się z nami.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystając z dowolnej Usługi i uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z żadnych Usług ani nie uzyskuj do nich dostępu.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” i podejmiemy wszelkie inne działania wymagane przez obowiązujące prawo.

Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe Aby świadczyć Usługi, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zbieraliśmy i gromadziliśmy Twoje dane osobowe z różnych źródeł, jak opisano poniżej. Informacje, które zbieramy i wykorzystujemy, różnią się w zależności od Twojej interakcji z nami.

Oprócz konkretnych zastosowań opisanych poniżej, możemy wykorzystywać informacje, które o Tobie zbieramy, aby komunikować się z Tobą, świadczyć Usługi, przestrzegać obowiązujących zobowiązań prawnych, egzekwować obowiązujące warunki użytkowania oraz chronić lub bronić Usług, naszych praw i praw naszych użytkowników lub innych osób.

Jakie dane osobowe gromadzimy Rodzaj danych osobowych, które o Tobie uzyskujemy, zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą Stroną i korzystasz z naszych Usług. Kiedy używamy terminu „dane osobowe”, mamy na myśli informacje, które Cię identyfikują, są z Tobą powiązane, opisują Cię lub mogą być z Tobą powiązane. W poniższych sekcjach opisano konkretne kategorie i rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie Informacje, które przesyłasz bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować:

Podstawowe dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Informacje o zamówieniu, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu. Informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika, hasło, pytania zabezpieczające. Informacje dotyczące zakupów, np. to, które produkty oglądasz, wkładasz do koszyka lub dodajesz do listy życzeń. Informacje dotyczące obsługi klienta, takie jak informacje, które zdecydujesz się uwzględnić w komunikacji z nami, na przykład podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem Usług. Niektóre funkcje Usług mogą wymagać bezpośredniego podania nam pewnych informacji o sobie. Możesz zrezygnować z podawania tych informacji, ale może to uniemożliwić korzystanie z tych funkcji lub dostęp do nich.

Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie. Automatycznie zbieramy również pewne informacje na temat Twojej interakcji z Usługami („Dane o użytkowaniu”). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookies, piksele i podobne technologie. Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do naszej Witryny i Twojego konta oraz jak z nich korzystasz, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o połączeniu sieciowym, adres IP i inne informacje związane z Twoją interakcją z Usługami.

Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich Wreszcie, możemy uzyskać informacje o Tobie od stron trzecich, w tym dostawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, takich jak:

Firmy obsługujące naszą witrynę i usługi, takie jak Shopify. Nasi operatorzy płatności, którzy zbierają informacje o płatnościach (np. dane bankowe, dane karty kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetworzenia Twojej płatności w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczenia Ci zamówionych produktów lub usług, w celu spełnienia naszą umowę z Tobą. Kiedy odwiedzasz naszą Stronę, otwierasz lub klikasz wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie zbierać pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK, biblioteki stron trzecich i pliki cookie. Wszelkie informacje, które uzyskamy od stron trzecich, będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek informacji dostarczonych przez osoby trzecie i nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę lub praktyki stron trzecich. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Witryny internetowe i łącza stron trzecich poniżej.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci Usług w celu wywiązania się z naszej umowy z Tobą, w tym w celu przetwarzania Twoich płatności, realizacji Twoich zamówień, wysyłania Ci powiadomień związanych z Twoim kontem, Twoimi zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcjami, tworzyć, utrzymywać i w inny sposób zarządzać swoim kontem, organizować wysyłkę, ułatwiać zwroty i wymiany oraz umożliwiać publikowanie recenzji. Marketing i reklama. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie Ci komunikatów marketingowych, reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub poczty, a także do wyświetlania reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu lepszego dostosowania Usług i reklam w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wykrywania, badania i podejmowania działań w związku z możliwymi oszukańczymi, nielegalnymi lub złośliwymi działaniami. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Usług i zarejestrować konto, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych uwierzytelniających swojego konta. Zdecydowanie zalecamy, aby nie udostępniać innym osobom swojej nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępowych. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast. Komunikacja z Tobą. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci obsługę klienta i ulepszać nasze Usługi. W naszym uzasadnionym interesie leży reagowanie na Państwa potrzeby, świadczenie Państwu wydajnych usług i utrzymywanie z Państwem relacji biznesowych.

Pliki cookie Podobnie jak wiele witryn internetowych, w naszej Witrynie używamy plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy do obsługi naszego sklepu w Shopify, zobacz https://www.shopify.com/legal/cookies. Używamy plików cookie w celu zasilania i ulepszania naszej Witryny i Usług (w tym zapamiętywania Twoich działań i preferencji), przeprowadzania analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkownika z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu, ulepszaniu i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić stronom trzecim i usługodawcom na używanie plików cookie w naszej Witrynie, aby lepiej dostosować usługi, produkty i reklamy w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na wygodę użytkownika i może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji i ogólnej funkcjonalności Usług, powodując ich nieprawidłowe działanie lub niedostępność. Ponadto blokowanie plików cookie może nie uniemożliwić całkowicie udostępniania przez nas informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.

Jak ujawniamy dane osobowe W pewnych okolicznościach możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w uzasadnionych celach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Okoliczności te mogą obejmować:

Dostawcom lub innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu (np. zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja zamówień i wysyłka). Partnerom biznesowym i marketingowym, w tym Shopify, w celu świadczenia usług i reklamowania Ci. Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać Twoje dane zgodnie z ich własnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Kiedy za Twoją zgodą kierujesz, żądasz lub w inny sposób wyrażasz zgodę na ujawnienie przez nas pewnych informacji stronom trzecim, na przykład w celu wysyłki produktów do Ciebie lub poprzez wykorzystanie widżetów lub integracji logowania do mediów społecznościowych. Z naszymi podmiotami stowarzyszonymi lub w inny sposób w ramach naszej grupy spółek, w naszym uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu udanego biznesu. W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu wywiązania się z wszelkich mających zastosowanie obowiązków prawnych (w tym w celu odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy przeszukania i podobne żądania), w celu egzekwowania wszelkich obowiązujących warunków użytkowania oraz w celu ochrony lub obrony Usług, nasze prawa oraz prawa naszych użytkowników i innych osób. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych (oznaczonych *) dotyczących użytkowników w celach opisanych powyżej w rozdziałach „Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe” oraz „Jak ujawniamy dane osobowe:

Kategoria

Kategorie odbiorców

Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz niektóre informacje dotyczące zamówień i konta. Informacje handlowe, takie jak informacje o zamówieniach, informacje o zakupach i informacje o obsłudze klienta. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa, taka jak wykorzystanie danych. Dostawcy i strony trzecie świadczące usługi w naszym imieniu (np. jako dostawcy usług internetowych, podmioty przetwarzające płatności, partnerzy zajmujący się obsługą klienta i dostawcy analizy danych) Partnerzy handlowi i marketingowi Podmioty stowarzyszone Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celu wywnioskowania cech o Tobie.

Treści generowane przez użytkowników Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi publikowanie recenzji produktów i innych treści generowanych przez użytkowników. Jeśli zdecydujesz się przesłać treści generowane przez użytkowników do publicznego obszaru Usług, takie treści będą publiczne i dostępne dla każdego.

Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które zdecydujesz się udostępnić innym, i nie możemy zagwarantować, że strony mające dostęp do takich informacji będą szanować Twoją prywatność lub zapewnią jej bezpieczeństwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność ani bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji udostępnianych publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub otrzymujesz od stron trzecich.

Witryny internetowe i łącza stron trzecich Nasza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych lub innych platform internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Jeśli korzystasz z łączy do witryn, które nie są z nami powiązane ani przez nas kontrolowane, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności i bezpieczeństwa oraz innymi warunkami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo tych witryn, w tym za dokładność, kompletność i wiarygodność jakichkolwiek informacji znajdujących się na tych stronach. Informacje, które udostępniasz w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje udostępniane na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych, mogą być również przeglądane przez innych użytkowników Usług i/lub użytkowników takich platform stron trzecich, bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub przez jakąkolwiek stronę trzecią. Umieszczenie przez nas takich linków samo w sobie nie oznacza żadnego poparcia treści takich platform lub ich właścicieli lub operatorów, chyba że w Usługach wskazano inaczej.

Dane dzieci Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i poprosić o ich usunięcie.

Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie mamy faktycznej wiedzy, że „udostępniamy” lub „sprzedajemy” (zgodnie z definicją tego terminu w obowiązującym prawie) dane osobowe osób poniżej 18 roku życia.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich informacji Należy pamiętać, że żaden środek bezpieczeństwa nie jest doskonały ani niezniszczalny i nie możemy zagwarantować „idealnego bezpieczeństwa”. Ponadto wszelkie informacje, które nam przesyłasz, mogą nie być bezpieczne podczas transportu. Zalecamy, aby nie korzystać z niezabezpieczonych kanałów do przekazywania nam wrażliwych lub poufnych informacji.

To, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, zależy od różnych czynników, takich jak to, czy informacje są niezbędne do utrzymania Twojego konta, świadczenia Usług, wywiązania się z obowiązków prawnych, rozwiązywania sporów lub egzekwowania innych obowiązujących umów i zasad.

Twoje prawa i wybory W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć niektóre lub wszystkie prawa wymienione poniżej w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i mogą mieć zastosowanie jedynie w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Prawo dostępu/do wiedzy. Możesz mieć prawo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym szczegółów dotyczących sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane. Prawo do usunięcia. Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które posiadamy. Prawo do sprostowania. Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Prawo do przenoszenia. Możesz mieć prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które o Tobie posiadamy, oraz do żądania, abyśmy przekazali je stronie trzeciej, w pewnych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży, udostępniania lub ukierunkowanej reklamy Twoich danych osobowych. Możesz mieć prawo poprosić nas, abyśmy nie „sprzedawali” ani „udostępniali” Twoich danych osobowych lub sprzeciwiali się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach uznawanych za „ukierunkowaną reklamę” w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Należy pamiętać, że jeśli odwiedzisz naszą Stronę z włączonym sygnałem preferencji rezygnacji z globalnej prywatności, w zależności od Twojej lokalizacji, automatycznie potraktujemy to jako prośbę o rezygnację z „sprzedaży” lub „udostępniania” informacji o urządzeniu i przeglądarka, z której korzystasz odwiedzając Stronę. Prawo do ograniczenia i/lub odmowy wykorzystania i ujawnienia wrażliwych danych osobowych. Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy ograniczyli wykorzystanie i/lub ujawnienie wrażliwych danych osobowych do tego, co jest niezbędne do świadczenia Usług lub dostarczenia towarów, których rozsądnie oczekuje przeciętny człowiek. Ograniczenie przetwarzania: Możesz mieć prawo poprosić nas o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody: Jeżeli opieramy się na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz mieć prawo do wycofania tej zgody. Odwołanie: Możesz mieć prawo odwołać się od naszej decyzji, jeśli odmówimy rozpatrzenia Twojej prośby. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę. Zarządzanie preferencjami komunikacyjnymi: Możemy wysyłać Ci promocyjne wiadomości e-mail, a z ich otrzymywania możesz zrezygnować w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych wiadomościach e-mail. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać e-maili promocyjnych, możemy nadal wysyłać Ci e-maile niemające charakteru promocyjnego, np. dotyczące Twojego konta lub złożonych zamówień. Możesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, jeśli jest to wskazane na naszej Stronie lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z któregokolwiek z tych praw. Być może będziemy musieli zebrać od Ciebie informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, takie jak adres e-mail lub dane konta, zanim udzielimy merytorycznej odpowiedzi na żądanie. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który będzie składał w Twoim imieniu wnioski o skorzystanie z Twoich praw. Przed przyjęciem takiej prośby od Agenta będziemy wymagać od Agenta przedstawienia dowodu, że upoważniłeś Agenta do działania w Twoim imieniu, a także możemy wymagać, abyś zweryfikował swoją tożsamość bezpośrednio u nas. Odpowiemy na Twoją prośbę w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Korzystamy z usług reklamowych Shopify, takich jak Shopify Audiences, aby personalizować reklamy wyświetlane w witrynach internetowych stron trzecich. Aby ograniczyć sprzedawcom Shopify korzystającym z tych usług reklamowych możliwość wykorzystywania Twoich danych osobowych do takich celów, odwiedź stronę https://privacy.shopify.com/en.

Skargi Jeśli masz jakiekolwiek skargi dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na Twoją skargę, w zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć prawo odwołać się od naszej decyzji, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, lub złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Użytkownicy międzynarodowi Należy pamiętać, że możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem, w którym mieszkasz, w tym do Stanów Zjednoczonych. Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników oraz zewnętrznych dostawców usług i partnerów w tych krajach.

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach przekazywania, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, Tarcza Prywatności UE-USA (w stosownych przypadkach) lub jakikolwiek inny mechanizm przekazywania zatwierdzony przez Komisję Europejską lub obowiązujące przepisy lokalne. organ nadzorczy.

Nasze dane kontaktowe są następujące:


admin@foliopet.com

Telefon: +33 06 51 13 87 02