SPOJRZENIE:

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej "Usłudze" i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania ("Warunki", "Warunki"), w tym wszelkich dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z Usług. Jeśli niniejsze Warunki użytkowania zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu, również podlegają Warunkom korzystania z usługi. Na tej stronie można w każdej chwili zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Udostępniają nam internetową platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

§ 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że udzielił nam zgody na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu ani naruszać przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z Usługi.

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi każdemu, z dowolnego powodu i w dowolnym czasie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyjątkiem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i mogą obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki ani ich ograniczać.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez zapoznania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - TOWARY I USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług zamieszczone na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakiegokolwiek produktu, usługi, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną naprawione.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej bazy danych klientów w dowolnym momencie lub rozważenia utworzenia drugiej strony, która zostanie uznana za bardziej wydajną. Decyzja ta może być wynikiem rozwoju technologicznego lub specyficznych potrzeb naszej firmy. Pragniemy podkreślić, że nie mamy obowiązku zwrotu pieniędzy za tego typu działanie, o ile usługa sprzedana klientowi pozostaje sprawna. Ponadto należy pamiętać, że nie mamy obowiązku dostarczania klientom szablonu zastępczego połączonego z nową witryną. Jednak mając na uwadze zadowolenie klientów i ciągłe doskonalenie, możemy rozważyć w przyszłości zaoferowanie bezpłatnego modelu zastępczego nabywcom pierwszej wersji. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać jakość naszych usług, jednocześnie badając możliwości ciągłego doskonalenia, aby lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów.

1. Wprowadzenie kodu QR

Witamy i dziękujemy za korzystanie z naszej gamy zabezpieczeń FolioPet, która sama w sobie jest powiązana z unikalnym kodem QR. Niniejsze warunki regulują korzystanie z niniejszego Kodu QR i określają prawa i obowiązki między FolioPet a użytkownikiem Kodu QR.

2. Korzystanie z kodu QR

2.1 Dostarczony kod QR jest unikalny i powiązany z konkretnym klientem.

2.2 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność i bezpieczeństwo Kodu QR. FolioPet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane użycie Kodu QR.

3. Modyfikacja kodu QR

3.1 Kod QR może zostać zmieniony przez klienta w dowolnym momencie.

3.2 FolioPet zastrzega sobie prawo do zmiany Kodu QR w wyjątkowych okolicznościach, takich jak problemy techniczne lub wymogi prawne.

3.3 Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w kolorze przedmiotu w celu poprawy jego żywotności lub ogólnego użytkowania, jeśli uznamy to za możliwe i korzystne.

4. Zwroty

4.1 Zgodnie z artykułem L-221-28 Kodeksu konsumenckiego, po wygenerowaniu unikalnego kodu QR nie będą dokonywane żadne zwroty (z wyjątkiem przypadku niezgodności). Należy zauważyć, że kod QR zostanie wygenerowany w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia zamówienia przez klienta.

4.2 Wnioski o zwrot pieniędzy w przypadku niezgodności należy składać do admin@foliopet.com w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.

5. Obowiązki

5.1 FolioPet nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież lub nieautoryzowane użycie Kodu QR po jego wygenerowaniu.

5.2 FolioPet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne lub niematerialne szkody wynikające z użycia Kodu QR.

6. Zmiany w Regulaminie

6.1 FolioPet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.2 Dalsze korzystanie z Kodu QR po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację zmienionych warunków.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ROZLICZENIOWYCH I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, karty kredytowej i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy spróbować powiadomić Cię o tym, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być złożone przez sprzedawców, sprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z Państwem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich lub z nim związanej.

Użytkownik korzysta z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez Witrynę wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a także musi upewnić się, że zapoznał się z warunkami, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych, i wyrazić na nie zgodę.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki do stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie lub ocenę treści lub dokładności, a także nie ponosimy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim weźmiesz udział w jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do danej strony trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE, OPINIE I INNE MATERIAŁY PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli, na naszą prośbę, wyślesz określone zgłoszenia (np. zgłoszenia konkursowe) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), zgadzasz się, że możemy: w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie Komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek Komentarzy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiadać na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznamy według własnego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że jego Komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani żadnych innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać materiałów zniesławiających, nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod kogoś innego ani wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone komentarze oraz za ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnych zobowiązań za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce prywatności, z którą można zapoznać się tutaj: Polityka prywatności

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Może się zdarzyć, że informacje na naszej stronie lub w Usłudze będą zawierać błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).


Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna data aktualizacji lub odświeżenia podana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny lub jej Zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do podejmowania działań niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (

(c) naruszać jakichkolwiek lokalnych, federalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub naruszenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w sposób, który niekorzystnie wpływa na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) w celu wysyłania spamu, phishingu, pharmingu, pretekstu, spideringu, crawlingu lub scrapingu; (j) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy zaprzestać świadczenia Usługi na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile nie zostało to przez nas wyraźnie określone) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatność handlową, przydatność do określonego celu, trwałość, tytuł prawny i nienaruszalność praw.

W żadnym wypadku FolioPet, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikające z korzystania przez użytkownika z dowolnej Usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych za pośrednictwem Usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub jakichkolwiek produktów, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach lub wszelkie szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli poinformowano o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i zwolnić z odpowiedzialności FolioPet oraz naszą spółkę macierzystą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników,

nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wniesione przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i zobowiązania stron zawarte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy pod każdym względem.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują, chyba że zostaną wypowiedziane przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub gdy przestanie korzystać z naszej witryny.

Jeżeli, według naszego wyłącznego uznania, użytkownik nie przestrzega lub podejrzewamy, że nie przestrzega któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania; i/lub możemy również zabronić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).

SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie polityki lub zasady operacyjne opublikowane przez nas w tej Witrynie lub dotyczące Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi, w każdej poprzedniej wersji Warunków użytkowania).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków użytkowania nie mogą być interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej Regulamin.


SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Na tej stronie można w każdej chwili zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWE

Nasze dane kontaktowe są następujące:

admin@foliopet.com
Telefon: +33 06 51 13 87 02

Firma: VILLARI Angelo, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Evry pod numerem: 97926727500019

miejsce zamieszkania: 150 Avenue René Morin, 91420, Morangis.