Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak FolioPet shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte, používáte naše služby nebo provedete nákup na foliopet.shop nebo s námi jinak komunikujete.

Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady ochrany osobních údajů. Používáním a přístupem k jakékoli ze Služeb souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím žádnou ze Služeb ani k nim nepřistupujte.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, včetně změn v našich postupech nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme na Stránkách, aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ a podnikneme jakékoli další kroky požadované platnými zákony.

Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje Abychom mohli poskytovat služby, shromažďujeme a během posledních 12 měsíců o vás shromažďujeme osobní údaje z různých zdrojů, jak je popsáno níže. Informace, které shromažďujeme a používáme, se liší v závislosti na vaší interakci s námi.

Kromě konkrétních použití popsaných níže můžeme údaje, které o vás shromažďujeme, použít ke komunikaci s vámi, poskytování služeb, dodržování příslušných právních povinností, vymáhání platných podmínek použití a ochranu nebo obranu služeb, našich práv a práva našich uživatelů nebo jiných.

Jaké osobní údaje shromažďujeme Typy osobních údajů, které o vás získáváme, závisí na tom, jak komunikujete s našimi stránkami a jak používáte naše služby. Když používáme termín „osobní údaje“, odkazujeme na informace, které vás identifikují, jsou s vámi spojeny, popisují vás nebo s vámi mohou být spojeny. Následující části popisují konkrétní kategorie a typy osobních údajů, které shromažďujeme.

Informace, které shromažďujeme přímo od vás Informace, které odešlete přímo prostřednictvím našich Služeb, mohou zahrnovat:

Základní kontaktní údaje jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo, email. Údaje o objednávce, jako je vaše jméno, fakturační adresa, dodací adresa, potvrzení platby, e-mailová adresa, telefonní číslo. Informace o účtu, jako je vaše uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní otázky. Informace o nákupu, jako jsou položky, které si prohlížíte, vkládáte do košíku nebo přidáváte do svého seznamu přání. Informace o zákaznické podpoře, jako jsou informace, které se rozhodnete zahrnout do komunikace s námi, například při odesílání zprávy prostřednictvím Služeb. Některé funkce Služeb mohou vyžadovat, abyste nám poskytli určité informace o sobě přímo. Můžete se rozhodnout, že tyto informace neposkytnete, ale pokud tak učiníte, může vám to zabránit v používání těchto funkcí nebo v přístupu k nim.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie Automaticky také shromažďujeme určité informace o vaší interakci se Službami („Údaje o používání“). K tomu můžeme používat soubory cookie, pixely a podobné technologie. Údaje o používání mohou zahrnovat informace o tom, jak přistupujete a používáte naše stránky a váš účet, včetně informací o vašem zařízení, informací o prohlížeči, informací o síťovém připojení, IP adrese a dalších informací souvisejících s vaší interakcí se službami.

Informace, které získáváme od třetích stran Nakonec o vás můžeme získat informace od třetích stran, včetně dodavatelů a poskytovatelů služeb, kteří mohou shromažďovat informace naším jménem, jako například:

Společnosti, které podporují naše stránky a služby, jako je Shopify. Naši zpracovatelé plateb, kteří shromažďují informace o platbách (např. smlouvu s vámi. Když navštívíte naše stránky, otevřete nebo kliknete na e-maily, které vám posíláme, nebo na naše služby nebo reklamy, můžeme my nebo třetí strany, se kterými spolupracujeme, automaticky shromažďovat určité informace pomocí online sledovacích technologií, jako jsou pixely, webové majáky, sady SDK, knihovny a soubory cookie třetích stran. S veškerými informacemi, které získáme od třetích stran, bude nakládáno v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Nejsme zodpovědní ani neručíme za přesnost jakýchkoli informací poskytnutých třetími stranami a neneseme odpovědnost za zásady nebo postupy třetích stran. Další informace naleznete níže v části Webové stránky a odkazy třetích stran.

Jak používáme vaše osobní údaje Poskytování produktů a služeb. Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby za účelem plnění naší smlouvy s vámi, včetně zpracování vašich plateb, plnění vašich objednávek, zasílání oznámení souvisejících s vaším účtem, vašimi nákupy, vašimi vráceními, výměnami nebo jinými transakcemi, vytvořit, udržovat a jinak spravovat svůj účet, zajišťovat dopravu, usnadňovat vrácení a výměnu a umožnit vám zveřejňovat recenze. Marketing a reklama. Vaše osobní údaje používáme pro marketingové a propagační účely, jako je zasílání marketingových, reklamních a propagačních sdělení prostřednictvím e-mailu, textových zpráv nebo poštovních zásilek, a abychom vám mohli zobrazovat reklamy na produkty nebo služby. To může zahrnovat použití vašich osobních údajů k lepšímu přizpůsobení Služeb a reklam na našem webu a dalších webových stránkách. Bezpečnost a prevence podvodů. Vaše osobní údaje používáme k odhalování, vyšetřování nebo přijímání opatření týkajících se možné podvodné, nezákonné nebo škodlivé činnosti. Pokud se rozhodnete používat Služby a zaregistrujete si účet, odpovídáte za bezpečnost svých přihlašovacích údajů k účtu. Důrazně doporučujeme, abyste své uživatelské jméno, heslo ani jiné přístupové údaje nesdíleli s ostatními. Pokud se domníváte, že váš účet byl kompromitován, okamžitě nás kontaktujte. Komunikace s vámi. Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu a zlepšovat naše služby. Je to v našem oprávněném zájmu reagovat na vás, poskytovat vám efektivní služby a udržovat s vámi náš obchodní vztah.

Soubory cookie Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme na našich stránkách soubory cookie. Konkrétní informace o souborech cookie, které používáme k napájení našeho obchodu pomocí Shopify, naleznete na https://www.shopify.com/legal/cookies. Soubory cookie používáme k napájení a zlepšování našich stránek a služeb (včetně zapamatování vašich akcí a preferencí), k provádění analýz a lepšímu pochopení interakce uživatele se službami (v našem oprávněném zájmu spravovat, zlepšovat a optimalizovat služby). Můžeme také povolit třetím stranám a poskytovatelům služeb používat soubory cookie na našem webu k lepšímu přizpůsobení služeb, produktů a reklamy na našem webu a dalších webových stránkách.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení, ale můžete se rozhodnout nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie odstraňoval nebo odmítal prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že smazání nebo blokování souborů cookie může negativně ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost a může způsobit nefunkčnost určitých funkcí a obecných funkcí Služeb, které se stanou nesprávnými nebo již nebudou dostupné. Blokování souborů cookie navíc nemusí zcela zabránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, jako jsou naši reklamní partneři.

Jak sdělujeme osobní údaje Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje sdělit třetím stranám pro legitimní účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto okolnosti mohou zahrnovat:

S prodejci nebo jinými třetími stranami, které provádějí služby naším jménem (např. správa IT, zpracování plateb, analýza dat, zákaznická podpora, cloudové úložiště, plnění a expedice). S obchodními a marketingovými partnery, včetně Shopify, abychom vám mohli poskytovat služby a inzerovat. Naši obchodní a marketingoví partneři budou používat vaše údaje v souladu se svými vlastními oznámeními o ochraně osobních údajů. Když s vaším souhlasem nařídíte, požádáte nebo jinak souhlasíte s naším zpřístupněním určitých informací třetím stranám, jako je například zasílání produktů vám nebo pomocí widgetů nebo integrací přihlášení do sociálních médií. S našimi přidruženými společnostmi nebo jinak v rámci naší skupiny společností, v našem oprávněném zájmu provozovat úspěšnou firmu. V souvislosti s obchodní transakcí, jako je fúze nebo úpadek, splnit jakoukoli příslušnou zákonnou povinnost (včetně reagovat na předvolání, příkazy k prohlídce a podobné žádosti), vynutit si jakékoli platné podmínky použití a chránit nebo bránit Služby, naše práva a práva našich uživatelů nebo jiných. V posledních 12 měsících jsme zveřejnili následující kategorie osobních údajů a citlivých osobních údajů (označené *) o uživatelích pro účely popsané výše v části „Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje“ a „Jak zpřístupňujeme osobní údaje:

Kategorie

Kategorie příjemců

Identifikátory, jako jsou základní kontaktní informace a určité informace o objednávkách a účtech Komerční informace, jako jsou informace o objednávkách, informace o nákupu a informace o zákaznické podpoře Internet nebo jiná podobná síťová aktivita, jako jsou data „používají prodejci a třetí strany, které poskytují služby naším jménem (např. jako poskytovatelé internetových služeb, zpracovatelé plateb, partneři zákaznické podpory a poskytovatelé analýzy dat) Prodejní a marketingoví partneři Přidružené společnosti Nepoužíváme ani nezveřejňujeme citlivé osobní údaje za účelem vyvození vašich charakteristik.

Obsah vytvářený uživateli Služby vám mohou umožnit zveřejňovat recenze produktů a další obsah vytvářený uživateli. Pokud se rozhodnete odeslat obsah vytvořený uživateli do veřejné oblasti Služeb, bude takový obsah veřejný a přístupný komukoli.

Nemáme kontrolu nad tím, kdo bude mít přístup k informacím, které se rozhodnete zpřístupnit ostatním, a nemůžeme zaručit, že strany, které mají přístup k takovým informacím, budou respektovat vaše soukromí nebo je udržovat v bezpečí. Nejsme odpovědní za soukromí nebo bezpečnost jakýchkoli informací, které zpřístupníte veřejnosti, ani za přesnost, použití nebo zneužití jakýchkoli informací, které zveřejníte nebo obdržíte od třetích stran.

Webové stránky a odkazy třetích stran Naše stránky mohou poskytovat odkazy na webové stránky nebo jiné online platformy provozované třetími stranami. Pokud následujete odkazy na stránky, které s námi nejsou spojeny ani je neřídíme, měli byste si přečíst jejich zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení a další smluvní podmínky. Nezaručujeme a neodpovídáme za soukromí nebo bezpečnost těchto stránek, včetně přesnosti, úplnosti nebo spolehlivosti jakýchkoli informací na těchto stránkách. Informace, které poskytnete na veřejných nebo poloveřejných místech, včetně informací, které sdílíte na platformách sociálních médií třetích stran, mohou být také zobrazeny ostatním uživatelům Služeb a/nebo uživatelům takových platforem třetích stran bez omezení jejich použití. námi nebo jakoukoli třetí stranou. Naše zahrnutí takových odkazů samo o sobě neznamená žádnou podporu obsahu na takových platformách nebo jejich vlastníků nebo provozovatelů, pokud není ve Službách uvedeno jinak.

Údaje o dětech Služby nejsou určeny pro použití dětmi a vědomě od dětí neshromažďujeme žádné osobní údaje. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte, které nám poskytlo své osobní údaje, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů a požádat o jejich vymazání.

Ke dni účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů nemáme žádné skutečné znalosti o tom, že „sdílíme“ nebo „prodáváme“ (jak je tento pojem definován v platných zákonech) osobní údaje o jednotlivcích mladších 18 let.

Zabezpečení a uchování vašich informací Vezměte prosím na vědomí, že žádné bezpečnostní opatření není dokonalé nebo neprolomitelné a nemůžeme zaručit „dokonalé zabezpečení“. Navíc jakékoli informace, které nám zašlete, nemusí být během přepravy bezpečné. Doporučujeme, abyste ke komunikaci citlivých nebo důvěrných informací s námi nepoužívali nezabezpečené kanály.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje, závisí na různých faktorech, jako je například to, zda jsou tyto informace nezbytné k udržení vašeho účtu, poskytování Služeb, plnění zákonných povinností, řešení sporů nebo vymáhání jiných platných smluv a zásad.

Vaše práva a možnosti V závislosti na tom, kde bydlíte, můžete mít některá nebo všechna práva uvedená níže týkající se vašich osobních údajů. Tato práva však nejsou absolutní, mohou se uplatňovat pouze za určitých okolností a v některých případech můžeme vaši žádost zamítnout, jak to povoluje zákon.

Právo na přístup/vědět. Můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, včetně podrobností o způsobech, jakými používáme a sdílíme vaše údaje. Právo na výmaz. Můžete mít právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme. Právo na opravu. Můžete mít právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které o vás uchováváme. Právo na přenositelnost. Za určitých okolností a s určitými výjimkami můžete mít právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a požadovat, abychom je předali třetí straně. Právo odmítnout prodej nebo sdílení nebo cílenou reklamu vašich osobních údajů. Můžete mít právo nás požádat, abychom „neprodávali“ ani „nesdíleli“ vaše osobní údaje nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely považované za „cílenou reklamu“, jak je definováno v platných zákonech o ochraně soukromí. Vezměte prosím na vědomí, že pokud navštívíte naše stránky se zapnutým globálním signálem pro odhlášení odhlášení, v závislosti na vaší poloze to automaticky budeme považovat za žádost o odhlášení z „prodeje“ nebo „sdílení“ informací pro zařízení a prohlížeč, který používáte k návštěvě webu. Právo omezit a/nebo odmítnout použití a zveřejnění citlivých osobních údajů. Můžete mít právo požadovat, abychom omezili naše použití a/nebo zpřístupnění citlivých osobních údajů na to, co je nezbytné pro poskytování Služeb nebo poskytování zboží, které průměrný jednotlivec rozumně očekává. Omezení zpracování: Můžete mít právo nás požádat, abychom ukončili nebo omezili zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu: Pokud se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete mít právo tento souhlas odvolat. Odvolání: Pokud odmítneme vaši žádost zpracovat, můžete se proti našemu rozhodnutí odvolat. Můžete to udělat tak, že odpovíte přímo na naše odmítnutí. Správa předvoleb komunikace: Můžeme vám zasílat propagační e-maily a jejich zasílání se můžete kdykoli odhlásit pomocí možnosti odhlášení zobrazené v našich e-mailech. Pokud se rozhodnete, že nechcete dostávat propagační e-maily, můžeme vám stále zasílat nepropagační e-maily, jako jsou e-maily týkající se vašeho účtu nebo objednávek, které jste zadali. Jakékoli z těchto práv můžete uplatnit tam, kde je to uvedeno na našich Stránkách, nebo nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování kteréhokoli z těchto práv. Možná od vás budeme muset shromáždit informace, abychom ověřili vaši identitu, jako je vaše e-mailová adresa nebo informace o účtu, než poskytneme věcnou odpověď na žádost. V souladu s platnými zákony můžete určit oprávněného zástupce, který bude vaším jménem podávat žádosti o výkon vašich práv. Před přijetím takové žádosti od Agenta budeme požadovat, aby Agent předložil důkaz, že jste zmocnili Agenta jednat vaším jménem, a možná budeme potřebovat, abyste ověřili svou totožnost přímo u nás. Na vaši žádost odpovíme včas, jak to vyžadují platné zákony.

Reklamní služby Shopify, jako je Shopify Audiences, používáme k personalizaci reklamy, kterou vidíte na webech třetích stran. Chcete-li obchodníkům Shopify, kteří používají tyto reklamní služby, omezit používání vašich osobních údajů pro takové účely, navštivte https://privacy.shopify.com/en.

Stížnosti Máte-li jakékoli stížnosti na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, v závislosti na tom, kde bydlíte, můžete mít právo odvolat se proti našemu rozhodnutí tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže, nebo můžete podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu údajů.

Mezinárodní uživatelé Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat mimo zemi, kde bydlíte, včetně Spojených států amerických. Vaše osobní údaje zpracovávají také zaměstnanci a poskytovatelé služeb a partneři třetích stran v těchto zemích.

Pokud přenášíme vaše osobní údaje mimo Evropu, budeme se spoléhat na uznávané mechanismy přenosu, jako jsou standardní smluvní doložky Evropské komise, štít EU-US Privacy Shield (pokud je to relevantní) nebo jakýkoli jiný mechanismus přenosu schválený Evropskou komisí nebo příslušným místním dozorčí orgán.

Naše kontaktní údaje jsou následující:


admin@foliopet.com

Telefon: +33 06 51 13 87 02